ביצועי קרנות השתלמות

בעבור ביצועי קרנות השתלמות יש קודם להכיר כול את המונח עצמו. קרנות השתלמות מהוות סוג של קופות חיסכון שאפשר לצבור עד ל-6 שנים. קרנות השתלמות אלו, אותן מעודדת המדינה, זוכות כמובן להטבות מס בדומה לחסכונות אחרים.


אחד מהיתרונות הבולטים בתהליך של ביצועי קרנות השתלמות הוא בכל שאלו החוסכים כסף במסגרת זו, חוסכים כסף רב יותר למול אותו סיכון של אפיקי חיסכון אחרים בהם נגבים מיסים ואין חשיפה אודות הריביות. במסגרת של קרנות השתלמות אין תשלום של מיסים אודות הרווח והכסף שנפרש מהמעסיק פטור ממס. אי לכך, ניתן להצביע באופן ברור שהיתרון הבולט הוא בכל שאין אנו משלמים למס הכנסה על הכסף אותו אנו חוסכים במסגרת של קרנות השתלמות.

ביצועי קרנות השתלמות אינן מחייבות את המעסיקים. במסגרת המגזר הציבורי קיימים ביצועים של קרנות השתלמות במסגרות של הסכמים קיבוציים, בהם המעסיק מחויב במסגרת ההסכם להפריש כספים לקרן השתלמות. במקומות אחרים נהוג להפריש לקרן השתלמות עבור עובדים הנמצאים בחברה יותר משנה וזאת כהטבה. חשוב ששכירים ידעו שגם אם קיימים מעסיקים שלא מפרישים להם כסף לקרן השתלמות יש אפשרות לבקש זאת מהם.

הרצון בביצועי קרנות השתלמות נמדדים בשאיפה בהשגת שילוב מרבי שבו תהה תשואה גבוהה במסגרת של סיכון מינימלי. הרצון הפשוט הוא שבמסגרת השקעות קיימות כיום בשוק נרצה לממש ולעשות יותר כסף מהכסף הקיים וזאת מבלי לסכן אותו יתר על המידה. במסגרת שאיפה זאת קיימים כיום בשוק מדדים הבוחנים שילובים אלו. בבחינה של ביצועי קרנות השתלמות יש לשים לב לא רק לתשואות, אלא לחפש את מדד הסיכון הקיים בו ולקחת נתון זה גם בחשבון.

במסגרת החוק קובע הוא שבביצועי קרנות השתלמות לכל עובד יכול לבחור האם להעביר את כספו מקרן השתלמות אחת לאחרת בכל עת וכמובן על פי שיקול דעתו שלו. במעבר זה כל הכסף שנצבר ובנוסף ותק קרן ההשתלמות עוברים כמו שהם לקרן ההשתלמות החדשה. בעבור עצמאיים יש אפשרויות של תוכניות לביצועי קרן השתלמות ובאפשרותם ליצור ולהפריש כספים לקרן זו. עבור חיילים בסדיר אין את האפשרות להפריש לעצמם לקרן השתלמות. עבור אלו הנמצאים בשירות קבע רוב הסיכויים שלהם קרן השתלמות.