בית השקעות

בית השקעות – ניהול כספים, השקעות ויצירת רווחים עבור כל הצדדים

אחת הדרכים היותר מקובלות ליצירת רווחים היא השקעת כספים באמצעות בית השקעות. מדובר בעסק לכל דבר, שההבדל בינו לבין עסקים אחרים הוא בכך שהסחורה שלו היא הזדמנויות ליצירת רווחים. כל בית השקעות מנהל את כספי הלקוחות שבחרו להפקיד בו את כספם, במטרה ליצור רווחים גבוהים ככל האפשר עבור ההשקעה.

כל בית השקעות מתמחה בסוג אחד או יותר של עסקים ברמה כזאת, שהסיכוי ליצירת רווחים בתחום ההתמחות שלו גדלים באורח משמעותי. ישנם גופים כאלה המתמחים בנדל"ן. בתי השקעות אחרים מתמחים בקידוחי נפט, אחרים מתמחים בהייטק ועוד. בית השקעות המשיג עבור הלקוחות שלו תשואות גבוהות עשוי לזכות בלקוחות נוספים שישקיעו בו את כספם ויגדילו את היכולות שלו לממש את הבטחותיו למשקיעים. ככל שסכומי הכסף המנוהלים על ידי בית השקעות כל שהוא גדולים יותר, כך גדל הסיכוי להשגת המטרה.

השקעה סולידית מול השקעה בסיכון גבוה

בתי השקעות שונים מבצעים השקעות ברמות שונות של סיכון. בדרך כלל נהוג להניח כי השקעה שהסיכון בה גבוה עשויה להניב רווחים גבוהים יותר. השקעה בסיכון נמוך, לעומת זאת, מניבה במרבית המקרים רווח נמוך יותר. במרבית המקרים ההנחה הזאת נכונה. עם זאת, יש יוצאים מן הכלל המבטיחים ללקוחותיהם תשואה גבוהה באופן יחסי בסיכון נמוך. מדובר בתחום ייחודי למדיי הדורש ידע מעמיק אבל מאפשר יצירת רווחים גבוהים תוך נטילת סיכון מינימלי למשקיעים.

השלמת הון לעסקים היא במהותה הלוואה. זו ניתנת לעסקים וליזמים שונים המעוניינים להוציא פרויקט כל שהוא מהכוח אל הפועל. בלא מעט מקרים הם אינם מצליחים לגייס את ההון העצמי הדרוש למיזם.

ניהול ההון והגדלת הרווחים

כמו כל בית השקעות, מנהלת החברה את הכספים המושקעים בה לטובתם ולרווחתם של המשקיעים. ההבדל העיקרי בינה לבין כל בית השקעות אחר הוא שהמשקיע יודע בדיוק היכן מושקע הכסף שלו ומכיר את התנאים. ההשקעה איננה במניות או ניירות ערך אחרים אלא במיזם ספציפי ולתקופה קצובה. אף שהכסף מנוהל על ידי החברה, למשקיע יש שליטה מלאה על אופן המיזם או הפרויקט שכספו מושקע בו. זהו מצב שבו הכול מרוויחים. המשקיע, בית ההשקעות ובעלי הפרויקט או המיזם שבו מושקע הכסף.