השקעה

השקעה בהשלמת הון לעסקים – בטוחה, משתלמת ונוחה לביצוע


השקעה פירושה הפקדת סכום כסף בפרויקט, בעסק או במוצר מסוים, על מנת לזכות ברווחים בעתיד. גם בניית מבנה או שיפוצים במבנה על ידי עסק או על ידי אדם פרטי נכללים במונח השקעה. המחוקק מעניק יחס שונה לסכום שהופרש על ידי עסק להוצאה מאשר לסכום שהופרש למטרת השקעה.

אנשים פרטיים או עסקים יכולים להשקיע במגוון תחומים. התחום הראשון הוא הקמת עסק מכניס והשקעה של זמן וממון על מנת לפתח אותו ולהפוך אותו למקור הכנסה קבוע. תחום נוסף הוא מכשירים פיננסיים שונים האמורים לשאת רווחים בעתיד. המדובר במניות ובניירות ערך שונים שערכם יעלה עם העלייה ברווחי העסק שאותו הם מייצגים. תחום נוסף הוא רכישת מבנה או בית במטרה להשכיר אותם ולהנות מהכנסה קבועה.

השקעה בטוחה ורווחים נאים

ואולם סוג אחר של השקעה הוא השלמת הון לעסקים. המדובר בהענקת הלוואה לעסק או ליזם כל שהוא, במטרה להציג בפני הבנקים או גופים כלכליים שונים הון עצמי. ההון הזה הוא במקרים רבים תנאי הכרחי על מנת לקבל הלוואה עסקית או סיוע אחר.

חברת קרן ONE מתמחה בהשקעות כאלה. החברה מאתרת את הלקוחות העשויים להיות מעוניינים בקבלת השלמת הון לעסקים ומאידך מאתרת את המשקיעים האפשריים. אלה יכולים להיות חברות אחרות או משקיעים קטנים המבינים את המשמעות והאיכויות של הון כאמור. השידוך בין שניהם עשוי להניב רווחים גבוהים לשני הצדדים. היזם יזכה בהון הנדרש לו להשלמת תכניותיו. המשקיע בהשלמת ההון יזכה בהשקעה המגובה במשכנתא ראשונה או שנייה ובריביות גבוהות מאד ביחס לנהוג כיום. הן ודאי תהיינה גבוהות מאלה המוצעות על ידי בנקים או גופים פיננסיים אחרים למי שמשקיע את כספו בפקדונות בנקאיים שונים.

למען הסר ספק חשוב לומר כי כל השקעה שהיא טומנת בחובה סיכויים לצד סיכונים. המשוואה היא בדרך כלל שככל שהסיכון גדל כך גדל הסיכוי לרווח, וההיפך. ככל שהסיכון קטן יותר יהיו הרווחים הצפויים קטנים יותר.

השקעה בהשלמת הון לעסקים שוברת את המשוואה. ההשקעה הזאת טומנת בחובה סיכון נמוך, בעצם היותה מגובה במשכנתא ראשונה או שנייה. עם זאת, הריביות הנהוגות בהשקעה כזאת הן גבוהות הרבה מעל למקובל. יזמים ובעלי עסקים יהיו מוכנים לשלם ריביות כאלה כיון שהשלמת ההון היא אולי הדרך היחידה שלהם לגייס כספים שלא באמצעות הבנקים. נראה שבעתיד הקרוב ילכו ויגדלו הסכומים המושקעים בהשלמת הון לפרויקטים ועסקים. השקעה כזאת היא השילוב המוצלח  ביותר בין סיכון לרווחים.