השקעה בנדלן

השקעה בנדלן והבטחת תשואה עתידית

השקעה בנדלן נחשבת להשקעה הטובה ביותר, ליהלום שבכתר בעולם ההשקעות בישראל. עם הגורמים המשפיעים על המחירים וההשקעות בנדלן ניתן למנות שלושה גורמים עיקריים: המחסור המשמעותי בדירות, האיטיות הרבה שבה מאושרים פרויקטים חדשים לבנייה והדרישה לדירות בישראל גם מצד רוכשים שאינם אזרחי ישראל. אותם רוכשים רואים בביצוע השקעה בנדלן עסקה המניבה להם הן רווח כספי והן תחושת ביטחון, נוכח חשרת העננים המתרגשת בעולם נגד העם היהודי.

גורם נוסף ההופך כל השקעה בנדלן לכדאית הוא הריביות הנמוכות הנהוגות כיום בישראל. ריביות כאלה והקלות הרבה שבה ניתן כיום ליטול משכנתא, גורמים לכך שגם אנשים שבתנאים אחרים היו אולי מוותרים על הרכישה, יהיו מוכנים לקחת סיכון וירכשו נכס משלהם. זאת תוך אמונה שהמחירים לא ישתנו לרעה ותמיד ניתן יהיה למכור את הנכס ברווח כספי.

מבחינת היזמים, עם זאת, המצב שונה במקצת. אף שברור כי כל דירה שתיבנה תימכר, מתקשים לא פעם יזמים להשיג את ההון הנדרש לצרכי מימון פרויקט הבנייה. סיבה נפוצה לכך היא העדר הון עצמי מספיק של היזם. הבנקים לעולם לא יעניקו מימון מלא לפרויקט וידרשו מהיזם ליטול חלק מהסיכון ולהשקיע גם הוא מהונו.

השלמת הון לעסקים – פתרון משתלם לכל הצדדים.

כאן נכנסת לתמונה חברת קרן ONE. החברה מתמחה בתחום השקעות ייחודי – השלמת הון לספקים. המדובר במתן הלוואה ליזמים ובעלי עסקים, על מנת שיוכלו להציג בפני הבנק הון עצמי מספיק שיאפשר להם לקבל מימון לפרויקט. השלמת ההון היא סוג של השקעה בנדלן, כאשר כלן הצדדים בעסקה יוצאים נשכרים: היזם יוצר לעצמו אפשרות לקבל מימון ממוסד כלכלי חזק, ואילו המלווה נהנה מהשקעה איכותית, כאשר בתמורה להלוואה נרשמת על שמו משכנתא. בנוסף, הוא נהנה מאחוזי ריבית גבוהים במיוחד. המדובר במספרים הנעים בין 7% ל-10% שנתיים על ההשקעה.

חברת קרן ONE מבצעת את כל הבדיקות וההערכות האפשריות, במטרה לשלול במידת האפשר אפשרות לכשלון של הפרויקט. לאחר ביצוע ההערכות מביאה החברה את המלווים – כשההלוואה שלהם משמשת למעשה כסוג של השקעה בנדלן.

למעשה, ניתן לבצע את אותה הפעולה גם כשמדובר בעסקים בתחומים שונים. עסק קיים המעוניין להתרחב ואין ברשותו הון עצמי מספיק, יזם המעוניין לפתוח קו הפצה ועוד מגוון רחב של עסקים. בכול המקרים הפעולה דומה – ההלוואה שנותן המשקיע מגובה במשכנתא הנרשמת על שמו והוא מקבל בנוסף תשלומי ריבית נאים. מובן מאליו כי גם מי שמחזיק בסכומים קטנים יחסית יכול לבצע השקעה בנדלן בצורה האמורה.