מאידך, השקעת כספים בפרויקטים ומיזמים שעשויים לשאת רווחים גבוהים כרוכה בסיכון גבוה הרבה מעבר למקובל. רק משקיעים בעלי מעוף, כיס עמוק ואורך נשימה יכולים להרשות לעצמם השקעות במיזמים כאלה, הדורשים בדרך כלל סכומי כסף גדולים. אפיקי השקעות נוספים ניתן למצוא בשוק ההון הישראלי. ואולם השוק הזה מדשדש כבר מספר שנים. מחזורים נמוכים בצד הזדמנויות הולכות ופוחתות לרווחים גרמו ל"התייבשות" הבורסה בישראל. מובן שלהתייבשות הזאת היו סיבות רבות נוספות, אבל לא כאן המקום לעסוק בהן. התוצאה, מכל מקום, היא כי השקעות בבורסה הישראלית עלולות להיות מסוכנות ובעייתיות יחסית.