השקעות בבורסה

עולם הבורסה נחשב לעולם סבוך עד מאוד ודורש מאלו המשקיעים בו גילוי של ידע מוקדם רב על מנת להביא להצלחות. 

השקעות בבורסה רבות הולכות לטמיון בשל אי היכולת לצפות מהלכים ולראות את כל התמונה עצמה.

להשקעות בבורסה, כפי שציינו, גורמים רבים המשפיעים על ערך המניות. בחינה של גורמים אלו ורבים אחרים תביא את המשקיעים לקחת סיכונים מחושבים יותר ובכך למקסם את יכולתם להשקיע ולהרוויח. במאמר זה נתייחס למספר גורמים חשובים אלו.

שווי שוק

השקעות רבות בבורסה נעשות על בסיס שווי השוק של החברה. הדבר מתבסס על פי הערך הנקוב של הון המניות המונפק. שווי זה מבטא באופן ישיר את שווי החברה מבחינה כספית וכמובן את ערכה ושווויה בעיני הציבור. היכולת להעריך את מניות החברה מתבססות על פי הדו"חות הכספיים שלה. ישנם פעמים ששווייה הכלכלי של החברה נמוך משווי השוק שלה ובכך הופכת היא ל"מנופחת", כשמניותיה גבוהות מידי ויש לשקול בכובד ראש האם כדאי להשקיע במניות אלו. מצד שני, ישנם פעמים שהדבר מורה על אפשרות גידול וצמיחה עתידיים ואז הכדאיות להשקיע כן קיימת.

מידת סחירות של מנייה

כשנרצה לבצע תהליך של השקעות בבורסה נגלה שלסחירות המניות בבורסה משקל רב. מידת הסחירות של מנייה מושפעת מכמות המניות הרשומות למסחר, כשנתון זה מצוין בדו"חות הכספיים של החברות. במקרים בהם כמות המניות הרשומה למחסר קטנה, כך הסיכוי למסחר תקין במניה קטן גם הוא. כמו כן, חשוב לתת את הדעת אודות חלקו של הון המניות במסחר והאם אלו שהמחזיקים במניות גם פעילים במסחר.

היקף מחזורים

היקף מחזורים במניה יכול להעניק עבורנו רמזים בעת השקעות בבורסה. במקרים בהם יש הצע רחב של אודות המחזורים במניה, יכול הדבר להוות אינדיקציה עתידית לגבי אחרים המגלים עניין בנייר ואוספים סחורה.

התנהלות בעלי עניין

פעילות בעלי עניין בחברה (אלו המחזיקים ביותר מ-5% מהון המניות של החברה או שלהם מניות המעניקות שליטה בחברה) יכולים להוות עבור השקעות בבורסה סימן מקדים לכדאיות בהשקעה. לבעלי עניין בחברה ידע מקרוב המתנהל בה ועל אירועים העלולים להשפיע על ערך המניות. התנהגות בעלי עניין בנוגע לצמצום או הרחבת אחזקותיהם בחברה מהוות עבורנו רמז לבאות ולכן יש ורצוי להכיר את התנהלותם על מנת לבחון השקעה נכונה ומניבה.

עסקאות מחוץ למסגרת הבורסה

במקרים בהם מתבצעות עסקאות של קניית ומכירת מניות בצורה ישירה בין חברות ולא דרך הבורסה, יכול הדבר להעניק לנו, המעוניינים בהשקעות בבורסה, לקבל הערכה מדויקת של החברות אודות שוויין האמיתי של המניות שנסחרו ללא קשר לשוויין במסגרת פרסומי הבורסה. עסקאות אלו מהוות אינדיקציות שיש לקחת אותן בחשבון במיוחד במקרים שמנייה נמכרת בסכום גבוה יותר משווייה בבורסה.