חברת השקעות

חברת השקעות – מציאת הזדמנויות ההשקעה הטובות ביותר


בחלק גדול מהמקרים בוחרים משקיעים להפקיד את כספם בידי חברת השקעות. יש בביצוע פעולה כזאת שני יתרונות עיקריים: היתרון הראשון – חברת השקעות המנהלת סכומים גדולים יכולה למנף אותם ולהשיג תוצאות טובות יותר. היתרון השני הוא שבעלי התפקידים בחברה הם אנשי מקצוע מהימנים שיעשו כל מה שביכולתם כדי להשיג את התשואה הגבוהה ביותר עבור המשקיע. כל חברה להשקעות מתמחה בדרך כלל בסוג מסוים של השקעה או בניירות ערך ומכשירים פיננסיים ספציפיים. עם זאת, חברות כאלה מנסות להיענות לדרישות הלקוח בכל האמור ברמת הסיכון של ההשקעה, כמו גם בתחומים אחרים.

השקעות מחוץ לקופסה

חברת השקעות עשויה אמנם להשיא תוצאות טובות עבור לקוחותיה. עם זאת, כדאי מעת לעת לשקול סוגי השקעות שונים מהמקובל. אחד מסוגי ההשקעה המעניינים מוצע על ידי חברת קרן ONE. המדובר בהשלמת הון לעסקים, שהיא השקעה יחסית סולידית ועם זאת עשויה לשאת רווחים נאים.

במרבית המקרים, כאשר עסק מעוניין להתרחב או כאשר הוא מעוניין להתחיל יוזמה עסקית חדשה, הוא פונה לבנקים או לגופים אחרים בבקשה לסייע במימון. בהנחה שהתכנית העסקית זוכה לאמון הבנק, הוא יהיה מוכן להעניק את המימון ליזם. התנאי שמציבים רוב הגופים הפיננסיים הוא הימצאותו של הון עצמי בידי היזם. אם הוא איננו מצליח לגייס את הסכום הדרוש, לא תועמד לרשותו ההלוואה. השלמת הון לעסקים נועדה בדיוק למטרה הזאת – לגייס עבור היזם את ההון העצמי הנדרש.

המדובר בהלוואה לכל דבר. עם זאת, היא נושאת ריבית גבוהה מעל למקובל. הריבית נעה בין 7% לבין 10%. ההלוואה מגובה במשכנתא ראשונה או שנייה, הנרשמת לטובתו של נותן ההלוואה. חברת השקעות עשויה להציע השקעות ברווח כזה, ואולם רמת הסיכון בהן גבוהה יחסית ואין כל הבטחה לכסף המושקע.

חברת קרן ONE מסייעת במציאת משקיעים המעוניינים בהשקעה שיש בה שילוב בין הסולידי יחסית מצד אחד לבין הרווחי מצד שני. הריבית משולמת על ידי העסק או היזם, כאשר מעניק ההלוואה מוגן באמצעות משכנתא. כך, גם במקרה של הפסד, יוכל המשקיע להחזיר לעצמו חלק גדול מההשקעה או את כולה.

חברת השקעות מבטיחה ניהול מקצועי של ההשקעה, אבל היא איננה מבטיחה את הקרן עצמה. במקרה של ירידה בערך המניות עלולים ההפסדים להיות גדולים. השלמת הון לעסקים, לעומת זאת, מונעת את התלות בעליית מניות. הריבית נזקפת לזכות המשקיע וערך ההשקעה שלו מוגן בצורה מקסימלית.