ניהול השקעות

ניהול השקעות מושכל ושיפור הביצועים הפיננסיים


ניהול השקעות נכון הוא מפתח להצלחה פיננסית, הן של יחידים והן של עסקים. מנהל ההשקעות חייב לאחוז בכל האמצעים העומדים לרשותו על מנת להביא להצלחה עסקית של הלקוחות שתיקי ההשקעות שלהם מנוהלים אצלו. בין אם מדובר בלקוחות פרטיים ובין אם מדובר בנושא ניהול השקעות של לקוחות עסקיים, חייב איש המקצוע לנהל את התיקים בהתאם למדיניות ולרצון של בעלי המניות, תוך נקיטת פעולות אשר יגדילו את התשואה של הנכסים הכלולים בתיק ההשקעות. אם מנהל ההשקעות עובד בחברת ניהול של תיקי השקעות ונכסים פיננסיים, הוא יפעל על פי המדיניות החברה, תוך מתן תשומת לב ללקוח, לנטיות ולרצונות שלו.

ההנחיות של הלקוחות נוגעות בדרך כלל בסוג המניות שיכלול תיק ההשקעות שלו. לקוחות מסוימים מעוניינים לשים דגש על מניות טכנולוגיה. אחרים מעוניינים בנדל"ן וכיוצא באלה. ניהול השקעות על ידי חברת השקעות כולל בדרך כלל התמחות מסוימת, הידועה ללקוחות.

הגדלת בטחון הקרן והתשואה על ההשקעה

ניהול השקעות נועד ליצור השקעת ערך עבור הלקוח. משמעות הדבר היא הגנה של הקרן מפני פגיעה עתידית והשאת תשואה ראויה על ההשקעה. ככל שיועץ ההשקעות מקצועי ומעורה יותר בתחומו, כך תגדל הסבירות להשקעה מוצלחת.

עם זאת, ישנן השקעות נוספות, חוץ מניירות ערך, המשיאות תוצאות טובות תוך סיכון מינימלי של הקרן. סוג השקעה כזה בדיוק מציעה חברת קרן ONE. החברה מציעה השקעה בעסקים ופרויקטים הנמצאים רגע לפני המראה, מה שמגדיל את סיכויי ההצלחה של ההשקעה.

ההשקעה המדוברת היא השלמת הון לעסקים. משמעות הדבר היא הלוואה לפרויקטים או עסקים הנמצאים רגע לפני שהם פורשים כנפיים וממריאים. בשלב הזה מבקשים בעלי העסק או היזמים להשיג מימון לשם מימוש הפוטנציאל שלהם. ואולם על מנת לזכות במימון, חייבים היזמים להעמיד הון עצמי מסוים, שלעיתים קרובות איננו נמצא ברשותם. הרעיון של השלמת הון לעסקים הוא לסייע להם להציג את ההון הדרוש.

ההלוואה שנותן המשקיע לעסק מוגנת באמצעות משכנתא ראשונה או שנייה הנרשמת על שמו. כך, במרבית המקרים הוא יוכל להחזיר לעצמו את ההשקעה, בהתאם לתנאים שנקבעו, מצד אחד. מצד שני נושאת אותה הלוואה ריביות נאות, הגבוהות הרבה מעבר למה שמציע השוק כיום. לעיתים הריביות הללו הן מעבר לתשואה השנתית של קופות גמל וקרנות ההשתלמות. ניהול השקעות נכון מבטיח סיכוי לתשואה טובה. השלמת הון לעסקים מגנה בצורה טובה הן על הקרן והן על התשואה.