ניהול תיק השקעות

ניהול תיק השקעות

חזרה למאמרים

ניהול תיק השקעות מהווה שירות לו מידת אחריות גבוה עבור לקוחות הבוחרים במסלול זה. קיימים צוותים ניהול תיק השקעותמקצועיים העוסקים בניהול תיק השקעות של לקוחות רבים ומגוונים בצורה מקצועית תחת ניסיון רב בתחום.

תיק השקעות מהווה שילוב רחב של נכסים כמו מניות, אגרות חוב, אופציות, חוזים עתידיים, קווי ייצור וכל פריט אחר בעל ערך כלכלי.

אלו מוחזקים על ידי מסגרות פיננסיות בתיקי השקעות שמטרתם הוא בצמצום ברמת הסיכון הכוללת של הנכסים. התפיסה היא שבאמצעות אחזקת מספר נכסים יחד ניתן להביא לצמצום רמות הסיכון.

איש המקצוע העוסק בניהול תיק השקעות קובע אילו נכסים לכלול בתיק וזאת על סמך מטרות בעל תיק ההשקעות ולמול תנאים פיננסיים משתנים. חלק מההחלטות באות לידי ביטוי אילו נכסים לרכוש ובאיזה סכום, עיתוי של רכישה ומימושה ועוד.

הבסיס לקבלת ההחלטות נשען על מדדי ביצוע מוכרים של תשואה, סיכוני שוק על בסיס סטיות תקן ועוד. בבנייה של תיק השקעות יש להביא בחשבון את מטרות המשקיע ואופיו. קיימים משקיעים שונים המוכנים כל אחד לסכן בצורה רחבה יותר או פחות אודות הנכסים שלהם.

המעוניינים בשירות של ניהול תיק השקעות מוצעות תוכניות בהתאם לגודל הנכסים המנוהלים שלהם, בעבור צרכיהם ועל פי אופי דרגות הסיכון. הפעילות הינה עקבית ועל בסיס הנחיית הלקוחות וזאת במטרה ברורה להביא לבניית נכס פיננסי על בסיס תיק השקעות לטווח זמן ארוך ומבטיח.

על מנת שניתן להרכיב עבור הלקוחות את תיק ההשקעות המותאם ביותר לצרכי הלקוח ולשאיפותיו הפיננסיות, מקיימים צוותים פגישות אישיות בהם בונים תוכנית ארוכת טווח שבה דנים אודות בחינת הצרכים, המטרות ואופי ההשקעה.

חשוב לציין שבמסגרת השקעות על ידי קרן ONE, פועל המשרד מתוקף הרשאת הלקוח בלבד ואין שם נגיעה ישירה או עקיפה לגבי חשבון הבנק של הלקוח. בכך, ההשקעה מתבצעת בשקיפות מלאה, והלקוח מוזמן תמיד להתעדכן אודות מצב התיק תדיר.

בהצטרפות של לקוחות חדשים לקרן ONE, מוצמד ללקוחותינו מנהל אישי אליו ניתן לפנות ולהתייעץ בכל עת. כזה שיכיר את  ההשקעות שלכם בצורה חדה יותר ויעניק לכם שירות זמין ומיידי.

לחץ כאן אם ברצנוך לקבל מידע על השקעות

קרא עוד על בתי השקעות בישראל