יועץ השקעות

יועץ השקעות – המדריך להשקעה בטוחה ורווחית


יועץ השקעות הוא בעל מקצוע המכוון לייצר רווחים עבור לקוחותיו יחד עם מזעור הסיכונים למינימום האפשרי. עם זאת, חובה על כל יועץ השקעות לפעול על פי האינטרסים והדרישות של הלקוח, הן מבחינת סוג ההשקעות שייבחרו והן מבחינת רמת הסיכון הגלומה בהן.

אחת הדרישות הבלתי מתפשרות מכל יועץ השקעות היא פעילות וייעוץ אובייקטיביים ככל האפשר ללקוחותיו. בין השאר אסר המחוקק על יועצי השקעות להחזיק ניירות ערך בעצמם או לייעץ באשר לניירות ערך המוחזקים על ידם או שיש להם זיקה אליהם.

סוגי השקעה אפשריים

סוגי ההשקעה השונים קשורים בעיקר לניירות ערך מסוגים שונים, על פי הצרכים והדרישות של הלקוח. בדיוק מהסיבה הזאת חייב כל יועץ השקעות להיות בעל רישיון לעסוק במקצוע מטעם הרשות לניירות ערך. איש המקצוע יכול להמליץ על ניירות ערך של חברות וגופים שונים, תעודות סל, קרנת נאמנות או ניירות ערך של המדינה. (אג"ח לסוגיהם). התנאי החשוב ביותר הוא, כאמור, העדר ניגודי אינטרסים בין ני"ע המומלצים על ידי היועץ לנכסים המוחזקים כל ידיו.


סוגי השקעות אחרים

מי שפונה לייעוץ אצל יועץ השקעות מודע לעובדות לעיל. ואולם מעבר לניירות ערך, ישנם סוגי השקעה איכותיים לא פחות הטומנים בחובם סיכויים גבוהים להחזר ההשקעה תוך השגת ריביות גבוהות. הדברים אמורים בהשלמת הון לעסקים, תחום הנמצא בתהליך התפתחות מואץ.חברת קרן ONE מתמחה בסוג זה של השקעות.

יזמים ובעלי עסקים רבים פונים חדשות לבקרים לגופים פיננסיים שונים, על מנת להשיג מימון לפרויקט מבטיח. הגופים הללו עשויים להיות בנקים, גופים חוץ בנקאיים או קרנות סיוע שונות, של המדינה או קרנות פרטיות. ואולם הדרישה המוצגת בפני היזם היא השגת הון עצמי מינימאלי, בחלק ניכר מהמקרים – עד 50% מהערך של ההשקעה הצפויה.

יזמים ובעלי עסקים שאין ברשותם ההון הנדרש מנסים לגייס אותו במקומות שונים. חברות העוסקות בתחום השלמת הון לעסקים הן הברירה הטבעית. מבין החברות הללו בולטת חברת קרן ONE לטובה. החברה מגייסת משקיעים פרטיים, תוך שהיא מגינה על ההשקעה שלהם באמצעות משכנתא ראשונה או שנייה על חלק מהפרויקט. כך, אם נותרת בעיה, יש ברשות המשקיע נכס ממשי להחזר ההשקעה שלו.

קיימים מצבים בהם, רמת הסיכון בהשלמת הון לעסקים קטנה הרבה יותר מהשקעה באמצעות יועץ השקעות בניירות ערך. עם זאת, השקעה כזאת היא רווחית למדי ומשתלמת לכל הצדדים. היזם מקבל הלוואה בריביות אטרקטיביות יחסית לבנק והלקוח מקבל השקעה יחסית סולידית ברווחים גבוהים יחסית.