פורום השקעות

פורום השקעות

חזרה למאמרים

בית השקעות לו התמחות בניהול השקעות ובבניית מעטפת רחבה של פתרונות פיננסיים יוצאי דופן פורום השקעותויצירתיים הן בשוק הישראלי והן לשווקים בחוץ לארץ וזאת באמצעות פורום השקעות מנוסה הקיים בחברה המעניק פתרונות ברמת ניהול תיקי לקוחות, קרנות נאמנות, השקעות מעבר לים, ועוד.

היכולת להביא להקמת פורום השקעות מוצלח הינו חיוני להצלחה בעולם הפיננסי. כינוס של בעלי מקצוע במסגרת תחומים רבים הנוגעים לכלכלה אינו מובן מאליו ודורש בחובו מחשבה עמוקה והפגנת מקצועיות.

בתחום ההשקעות קיימים אנשי מקצוע רבים הסובבים אותו. כל אחד מאנשי מקצוע אלו מביא איתו רובד של ידע רלוונטי, שבלעדיו לא היה ניתן להוציא לפועל שירותים רבים שאותם מעניקים בתי השקעות. פעילות פורום השקעות לוקחת על עצמה בחינה מקרוב של היבטים שיווקיים, משפטיים, סטטיסטיים ועוד. בעבור מענה הולם להיבטים אלו ועוד אחרים נדרשים לכלול בפורום השקעות אנשים דוגמת עורכי דין מהתחום הפיננסי, אנשי שיווק, רואה חשבון ושאר מומחים.

פורום השקעות הלוקח עצמו ברצינות, ידאג להכיל בתוכו עורכי דין. אלו אמורים להכיר מקרוב את החוקים והתקנות הרבות הנוגעות לעולם הפיננסי הסבוך.  ביכולתם של עורכי הדין להעניק אסמכתה לרלוונטיות ולחוקיות הצעדים שבתי השקעות עושים. יכולתם להתעדכן בנעשה בעולם המשפטי-פיננסי, להכיר תקדימי עבר, לקצר תהליכים ועוד. עורכי הדין מביאים את הנדבך המשפטי בפורום השקעות לחשוב ביותר מאי פעם.

בכל פורום השקעות נמצאים גם רואי חשבון. אלו אמונים על ביצוע ביקורות וסקירות אודות הדו"חות הכספיים המונפקים במסגרת בית השקעות וכמובן להעניק חוות דעת. הידע הרחב של רואי החשבון בא לידי ביטוי בתחום החשבונאות, מיסים, מקורות מימון ועוד. תרומתם לפורום השקעות הינו ברור ומובן ומהווים הם חלק אינטגרלי ממנו.

בתי השקעות רבים אף משקיעים באנשי מקצוע מתחום הסטטיסטיקה. אלו הופכים לנדבך חשוב נוסף בפורום השקעות ומעניקים מימד נוסף רחב בניתוח דו"חות כספיים רבים. יכולות הניתוח הסטטיסטיות מתקדמות כיום בצעדי ענק ובכך מתאפשר להפיק מהידע והיכולות הרחבות ניתוחי אופי והסקת מסקנות לגבי גופים פיננסיים הנמצאים כיום בשוק ההשקעות. היכולת של איש מקצוע, האמון על הסטטיסטיקה, לקרוא בין שורות המספרים והנתונים ולהגיע למסקנות, שלא היו נראות בניתוח קר וברזולוציה נמוכה יותר, הופכות אנשי מקצוע אלו לעזר רב ולכוח יעיל בכל גוף פיננסי רציני. 

קרא עוד על השקעות וגם על יועץ השקעות פרטי