קרנות פנסיה

קרנות פנסיה

חזרה למאמרים

להשקיע היום, להימנע ממצוקה כלכלית בעתיד קרנות פנסיה

קרנות פנסיה הן המכשיר החשוב ביותר הקיים כיום להבטחת עתידם של העמיתים בקרן. תמורת הפקדה חודשית של העובד והמעביד, או של העובד בלבד אם הוא עצמאי, המתבצעת לאורך כל תקופת ההעסקה של העמית. עם פרישתם של העמיתים ממשיכות קרנות פנסיה להעביר להם תשלומים, המבטיחים לפנסיונרים רמת חיים נאותה והכנסה קבועה סבירה לכל שארית חייהם. קרנות אלה מבטחות את העמיתים גם במקרה של נכות, חלילה, ואובדן כושר עבודה..

הסכומים המופקדים על ידי כלל העמיתים מוחזקים בנאמנות על ידי קרנות הפנסיה השונות. אלה אמורות להשקיע את הכספים המצטברים שלהן במכשירים פיננסיים שונים, על מנת לייצר רווחים שישרתו בעתיד את העמיתים. בעשור האחרון של המאה העשרים חלו שינויים בתחום. קרנות פנסיה ותיקות חדלו לקבל חברים חדשים. קרנות הפנסיה החדשות מקבלות אותם, בתנאים פחוןת אטרקטיביים.

קרנות הפנסיה והחשיבות הכלכלית שלהן

ואולם מעבר לאמור לעיל, מרכזות קרנות פנסיה שונות כוח כלכלי עצום. הכספים המופקדים בהן מעניקים למנהלי הקרן אפשרות להשקיע וליצור רווחים עבור העמיתים השונים. הרווחים הללו הם האמורים להבטיח לעמית את התשלומים העתידיים שלו. הקרנות הללו משקיעות במכשירים פיננסיים שונים ובניירות ערך. חלק מההשקעות מופנות לניירות ערך איכותיים ובטוחים. חלק אחר מופנה למכשירים פיננסיים שיש בהם סיכון מסוים. כל ההשקעות מבוצעות על ידי אנשי מקצוע מעולים.

אפיק השקעה אפשרי הן עבור קרנות פנסיה והן עבור משקיעים פרטיים הוא השלמת הון לפרויקטים ולעסקים. עסק האמור לקחת הלוואה עסקים חייב להראות בראש ובראשונה הימצאותו של הון  עצמי. לעיתים מזומנות אין הסכומים הנדרשים עומדים לרשות היזמים. השלמת ההון מאפשרת להם להציג את ההון הנדרש ולקבל את ההלוואה / המימון הנדרשים.

השלמת הון לעסקים הוא בדיוק סוג השקעות המעניק מידה של ביטחון למשקיע, בניגוד גמור למניות או ניירות ערך אחרים. הריביות שם טובות יותר מאלה המוצעות על ידי קרנות פנסיה או כל גוף אחר למעשה, ועשויות לגרום גם לגופים שונים להיות חלק מהמשקיעים בתחום. הסיכון הנמוך יחסית ביחד עם הבטחת ההשקעה על ידי משכנתא, הופכים את תחום השלמת הון לעסקים לדבר החם הבא בעולם העסקים הישראלי.

לחץ כאן למידע נרחב על השקעות

קרא עוד על יועץ השקעות פרטי