קרן השקעות

קרן השקעות מהווה אלמנט ביצועי המנוהל על ידי אדם פרטי או חברות השקעות. לרוב, קרן השקעות מהווה התאגדות של מספר אנשים בעבור גיוס הון מגופים, דוגמת: קרנות פנסיה, חברות ביטוח, בנקים, משקיעים פרטיים ועוד.


אלו המשקיעים בקרן השקעות מתחייבים בהזרמה של סכומי כסף שיאפשרו בסיס לפעילות ההשקעה בקרן. כל קרן השקעות תפעל באיתור השקעות וזאת על פי מדיניות מוסכמת מראש בטווח זמן שגם הוא הוסכם מראש. לקרן השקעות יש מועד תפוגה ובו היא חדלת להתקיים, כשהרף הוא עד 10 שנים כשבמקרים יוצאי דופן ניתן להאריכו ליותר. לאחר סגירת קרן השקעות יש וינסו בעלי הקרן לפתוח כזו חדשה שתמשיך את אופי הקודמת.

פעילויות של קרן השקעות החלה לפעול ראשונה בשנות ה-60 בארה"ב. פעילות פיננסית זו התפשטה למדינות נוספות ברחבי העולם וכיום ניתן להצביע על אלפים של קרנות להן השקעות הנאמדות בסכומים של מיליארדי דולרים. בישראל קיימת פעילות של קרן השקעות, שהבולטות ביניהן הן קרן פימי, מרקסטון, פייט, שמרוק, טנא, וקציר. בנוסף, פועלות בישראל קרני השקעות בינלאומיות דוגמת קרן אייפקס, עליה אנו שומעים תדיר בחדשות כלכליות.

האדם המנהל קרן השקעות מתחייב למול המשקיעים לדרך פעולה עקבית ולה אסטרטגיה ברורה. קיימות קרנות שלהן השקעה בחברות תעשייתיות רחבות כשבסופו של תהליך קיים תהליך רצוף במינוף החברה, השגת הון חיצוני ובכך לשלם את תג מחיר הרכישה.

אסטרטגיה אחרת ובולטת בתחום קרן השקעות נקראת "שינוי מגמה". אסטרטגיה זו מתאפיינת בכך שקרן ההשקעות מנסה לזהות בשוק חברות הסובלות מקושי כלכלי רב, בהם תפקוד לקוי של ההנהלה, סכסוכים רבים, בעיות תפעוליות ועוד. הקרן משתלטת על החברה ומנסה להביא לתיקון הפגמים בכל הרמות, זאת עת מנת להשביחה וגריפת הרווחים מתוך התהליך החיובי שעבר עליה.

יש וקרן השקעות תיקח על עצמה גם סיכונים. הדבר בא לידי ביטוי במקרים בהם תהה השקעה בטכנולוגיה או רעיון שטרם הוכח בשוק. כמו כן קיימים סוגים נוספים אודות פעילות קרן השקעות, דוגמת: קרנות רכישה, קרנות מימון ביניים, קרנות שניוניות (רוכשות תיקי השקעות של קרנות הון סיכון בסוף דרכן), קרנות צמיחה, קרנות נדל"ן וקרנות תשתיות.