תיק השקעות

תיק השקעות

חזרה למאמרים

אחת מדרכי ההשקעות הקיימות כיום בתחום הפיננסי ומתנהלות כיום בבתי השקעות רבים, הם בצורת ניהול תיק השקעות תיק השקעות. במסגרת תיק השקעות חשוב לציין ולהדגיש שהכסף אותו אנו משקיעים נשאר בחשבון הבנק שלנו ובכך ניהולו נעשה במתן הרשאה לבית ההשקעות. בין לבין, הלקוח יכול כמובן לצפות בכל רגע אודות הפעילויות הנעשות בתיק ההשקעות באופן יומיומי והן תקופתי.

לאלו המעוניינים באפיק השקעה במסגרת תיק השקעות צריכים לקחת בחשבון אודות נתוניהם האישיים הבאים: גילם, מספר שנים עד גיל הפרשיה מהעבודה (ישנם מקרים בהם גיל הפרישה קטן מ-67), עד כמה משמש תיק השקעות זה כפרנסה למחייה השוטפת, האם סכום הכסף בתיק השקעות זה הוא בעבור קניית נכס נדל"ן בעתיד, האם תיק השקעות זה הוא נכס השקעתי יחיד או אחד מיני רבים אחרים.

תיק השקעות הינו בעצם שילוב של נכסים פיננסיים המוחזקים על ידי מוסדות פיננסיים, פירמות ויחידים. תיק ההשקעות משמש בעצם כאמצעי עימו ניתן להביא לצמצום בסיכון אודות נכסים. נכסים אלו מגוונים, דוגמת: מניות, אגרות חוב, אופציות, חוזים ועוד.

למנהל תיק השקעות ההחלטות אודות הנכסים אשר יופיעו בתיק וזאת בהלימה למטרותיו של בעל תיק ההשקעות ולשאר תנאים פיננסיים אותם הוא מגדיר. את ההחלטות שלוקח על עצמו מנהל תיק השקעות, אילו נכסים כדאי לרכוש ומה הסכום שירצה להשקיע ברכישתם, נעזר הוא במדדי ביצוע מוכחים ומהימנים כמו תשואת הנכס, סטיית התקן שלו, אפיון סיכון הנכס ועוד.

בניית תיק השקעות לוקחת בחשבון כמובן את מטרות ואופיו של המשקיע. רמות הסיכון של כל משקיע ומשקיע הינן שונות והסכומים שהם משקיעים שונים מתיק לתיק. השקעות בהם קיים סיכון קטן יאפיינו תיק השקעות סולידי. השקעות הרוצות ברווח גדול יש ויוכלו לקחת סיכונים רחבים יותר. בחלוקה סכמטית של אופי התיק ניתן לעמוד של שני קצוות. בקצה אחד תיק נזיל, ודאי, יציב וקצר ובקצה הרצף השני תיק תנודתי, ארוך ולא ודאי.

חישוב תיק השקעות נעשה במספר שיטות. השיטה המקפידה פחות היא בעלת תקופות של חודשים והן בצורה רבעונית ומכאן כמובן השלכה באפיון התשואה השנתית. מעבר לכך, ידוע שערכי תיק השקעות נעים ונדים באופן יומיומי ממש, ולכן מבט חודשי יכול לתת תמונה כללית. בדיקה באופן יומיומי של התנודות בתיק השקעות יכולה להעניק הערכות מחדש מדויקות ומעודכנות יותר לגבי התיק, במיוחד באם מדובר בתיק השקעות בעל תזרים מזומנים יומי. 

חזור לדף הבית:  https://www.keren-one.co.il

קרא עוד על בתי השקעות בישראל