תשואות קופות גמל

תשואות קופות גמל והביטחון הכלכלי של המשקיע הקטן


בעקבות השינויים שחלו בשוק הפנסיוני בישראל, הפכו קופות הגמל לאחד מהערוצים המקובלים להשקעה לצרכי פנסיה. הגדלת תשואות קופות גמל, לפיכך, הינה פקטור משמעותי עבור המשקיעים והחוסכים בהן, בין אם מדובר בשכירים ובין אם בעצמאיים המעוניינים ליצור לעצמם בטחון כלכלי לעת זקנה.

תשואת קופת הגמל היא תוצאה של ההשקעות שבוחרים מנהלי הקופה לעשות. ככל שההשקעות מתוחכמות יותר ונכונות יותר, כך תגדל התשואה של הקופות. מומלץ, לפיכך, לבצע מעת לעת מעקב אחרי תשואות קופות גמל שונות, להשוות ביניהן ולקבל החלטה מושכלת באשר לקופה שבה בוחרים להשקיע את חסכונות הפנסיה. למרבה המזל, מאפשר החוק הישראלי מעבר בין קופות וקרנות פנסיה שונות. האפשרות הזאת מעניקה חופש בחירה לחוסך מצד אחד, ותמריץ למנהלי הקופות לשפר את הביצועים שלהן.

השקעה בקופת גמל באה במטרה לייצר הכנסה בעתיד. עם זאת, יש סוגי השקעה אחרים העשויים לספק פתרונות איכותיים. השקעות אלה נועדו לאנשים המחזיקים בסכומי כסף עודפים ומחפשים ומעוניינים להשקיע אותם במטרה לייצר רווחים.

השלמת הון לעסקים – שילוב של סולידיות ורווחיות

אחד מאפיקי ההשקעה חלופיים אך אטרקטיביים, נכון להיום, טמון בתחום השלמת ההון לעסקים. המדובר, אם לפשט לרגע את הנושא, במתן הלוואות לעסקים או ליזמים עבור פרויקט שהם מעוניינים להוציא לפועל. ההלוואות נועדו להשלים את ההון העצמי הנדרש על מנת לקבל מימון מגופים פיננסיים שונים, או אפילו הלוואות בערבות מדינה.

חברת קרן ONE מתמחה בגיוס משקיעים ובהענקת השלמת הון עצמי לעסקים. אל החברה פונים יזמים ובעלי עסקים ומציגים את התכניות שלהם. המומחים של החברה בוחנים את הנתונים ואת הכדאיות של השקעות בעסקים הללו.

אם הבדיקות מעלות תוצאה חיובית, מגייסת החברה אנשים שיעניקו הלוואה לעסק. המשקיע מגן על ההשקעה שלו באמצעות משכנתא הנרשמת לטובתו, בין אם מדובר במשכנתא ראשונה ובין אם במשכנתא שנייה. בנוסף, ההשקעה נושאת ריבית הנעה בין 7% לבין 10%. הריבית הזאת טובה מהתשואות של מרבית קופות הגמל. השוואת תשואות קופות גמל מעלה כי במהלך 2013 יצרו הקופות תשואות שנעו סביב 6% לשנה. רק הטובות שבהן יצרו תשואות כאלה לאורך שנים.

קופת גמל הינה השקעה חשובה וחיונית לעתיד. עם זאת, אם יש ברשותו של אדם סכום גדול יחסית, מומלץ לבדוק ביסודיות חלופה, השקעה בהשלמת הון לעסקים. ההשקעה יוצרת תשואה גבוהה מעבר למה שמציעות תשואות קופות גמל, בלא צורך להיפרד מהסכום עד ליציאה לגמלאות. שהרי את קופת הגמל ניתן למשוך רק לאחר גיל הפנסיה.