תשואות קרנות השתלמות

תשואות קרנות השתלמות ומדיניות השקעה נבונה


קרן השתלמות היתה ועודנה אפיק ההשקעה הטוב ביותר לשכירים ולעצמאיים. ישנן שתי סיבות לכך: ראשית, תשואות קרנות השתלמות והרווחים מהן פטורים ממס הכנסה. למעשה, קרן השתלמות היא החסכון היחיד לטווח הבינוני שהרווחים ממנו פטורים ממס. הסיבה השנייה היא התשואות הטובות של כל הקרנות, בלא יוצא מן הכלל. עם זאת, ניתן לזהות הבדלים בתשואה בין הקרנות, שהם בעיקר תוצאה של מדיניות השקעה כללית.

אסטרטגיית ההשקעה של כל גוף פיננסי ובכלל זה גם קרנות ההשתלמות נוגעת לסוג הכלים הפיננסיים וניירות הערך שייכללו בתיק ההשקעות שלו. ישנן קרנות המתמחות בהשקעה בעיקר באגרות חוב ממשלתיות או קונצרניות. אחרות יתמחו בהשקעה במניות בשווקים מתעוררים – סין, הודו, ברזיל וכיוצא באלה. אמנם תיק ההשקעות של כל גוף פיננסי הוא מגוון ומכוון לפזר סיכונים, אבל ההתמקדות בתחום מסוים או בסוג מסוים של מניות עשויה להשפיע על תשואות קרנות השתלמות, קופות גמל וקרנות פנסיה.

חשיפה למניות בסיכון וההשפעה שלה על התשואה

כל גוף פיננסי או חברת השקעות חושף את עצמו למניות שרמת הסיכון בהן גבוהה מהממוצע. בשוק ניירות הערך, כמו בכל שוק אחר – ככל שרמת הסיכון גבוהה כך גדל גם הסיכוי להפקת רווחים. ואולם גם כשמדובר בחשיפה כזאת, היא מבוצעת בדרך כלל בצורה מושכלת. בדיקה כזאת מזהה את הזדמנויות ההשקעה הטובות ומאפשרת להשקיע בהן, על מנת להגדיל את תשואות קרנות השתלמות וקרנות אחרות.

כל מי שכספו מושקע בקרן השתלמות יכול להשפיע על הביצועים של הקרן שלו, תוך שהוא בוחר את מסלול ההשקעה באופן אישי. אין מדובר בבחירה מדויקת של ניירות הערך אלא את רמת הסיכון ורמת החשיפה למניות בכלל, ומניות בסיכון בפרט.

סוגים נוספים של השקעות

ואולם מי שעומד לרשותו סכום פנוי להשקעה, כדאי שיבחן גם אופציות אחרות. אחת האופציות המדוברות הינה השלמת הון לעסקים – מתן הלוואות ליזמים ולעסקים, במטרה לאפשר להן להציג הון עצמי מספיק שיאפשר להן למנף את עצמן ולזכות למימון והלוואות עסקיות. השקעה כזאת מוצעת על ידי חברת קרן ONE, המתמחה בתחום מזה שנים.

היתרון הראשון של השקעה כזאת הוא התשואות שלה, הגבוהות בדרך כלל מאשר תשואות קרנות השתלמות וקופות גמל. מדובר בריבית הנעה בין 7% לבין 10% על ההלוואה. יתרון נוסף שלה הוא בהגנת הקרן – לטובתו של המלווה נרשמת משכנתא, מה שהופך אותו לנושה מועדף במקרה שהתכנית לא תצליח.

השלמת הון לעסקים הינה השקעה סולידית יחסית, עם ריבית גבוהה מעבר למקובל.