בתי השקעות

בתי השקעות ותפקידם במערכת הכלכלית


המונח בתי השקעות מתאר גופים פיננסיים העוסקים בהשקעה של כספי לקוחות המופקדים אצלם ובטיוב ההשקעה שלהם. הניהול מבוצע בשני מישורים: כל לקוח זוכה לטיפול וליחס מיוחד, כאשר הלקוח בוחר ומתווה מדיניות כללית בהקשר לסכום שאותו מסר לידי בית ההשקעות. המדיניות שאותה מבקש הלקוח ליישם יכולה להיות השקעה סולידית, הנמנעת מרכישת ניירות ערך בסיכון גבוה. לחילופין יכולים הלקוחות של בתי השקעות להתוות מדיניות המאפשרת סיכונים או השקעה במניות תנודתיות. כל בית השקעות מחויב, בדרך כלל, למלא אחר הבקשה של הלקוח.

מצד שני, כל גוף כזה מתמחה, בדרך כלל, בסוג מסוים של מניות או בשוק מסוים. חלק ניכר מהכספים של הלקוחות שלהם יושקעו בתחום המוכר להם יותר מכל. מהבחינה הזאת הלקוח יכול לשנות רק מעט. עצם הבחירה שלהם על ידי הלקוחות מאשרת כי תחום ההתמחות מקובל עליהם.

התמחות בתחומים ייעודיים והפקת המרב מבחינה פיננסית

למרות האמור לעיל, ישנם בתי השקעות המתמחים בהשקעות כלליות ומנסים להפיק את המרב עבור הלקוחות שלהם משוק ההון המקומי או משוקי הון אחרים. עם זאת, בתי השקעות מתמחים מצליחים בדרך כלל להגדיל בצורה משמעותית את רווחי המשקיעים.

חברת קרן ONE היא אחת החברות המתמחות בתחום השקעה ייחודי. ההשקעה של כספי הלקוחות איננה במניות דווקא, כפי שנוהגים בתי השקעות , אלא בתחום השלמת הון לעסקים. אם להסביר את התחום המעניין הזה במילים פשוטות – החברה מעניקה הלוואות לבעלי עסקים או ליזמים שאינם מצליחים לגייס הון עצמי מספיק על מנת לקבל הלוואה מגופים פיננסיים גדולים.

מה שמייחד את ההשקעה המעניינת הזאת על פני כל השקעה באמצעות בתי השקעות הוא העובדה שההשקעה מגובה במשכנתא ראשונה או שנייה הרשומה על שם הלקוח המלווה. רמת הביטחון הגבוהה היא רק חלק מהעסקה. החלק השני הוא העובדה שהריביות המשולמות למשקיע גבוהות יחסית ונעות מ-7% ל-12% לשנה.

קשר ישיר בין המשקיע להשקעה

הגיבוי של ההשקעה בעסק או במיזם במשכנתא מקבע את הקשר הישיר בין המשקיע למיזם. חברת קרן ONE מקשרת בין שני הצדדים. ואולם מרגע שבוצעה העסקה. שני הצדדים מבינים ויודעים כי מדובר בהשקעה לזמן ארוך ולא ב"סיבוב" בשוק המניות. בתי השקעות אינם יוצרים קשר כזה והם מסוגלים לבצע פעולות מכירה או רכישה של מניות וניירות ערך אחרים בהתאם למדיניות שלהן ובלי שללקוח תהיה השפעה ממשית על הנעשה.