השוואת קרנות השתלמות

ביצוע השוואת קרנות השתלמות מהווה צעד חשוב ואחראי. בעת השוואה בין קרנות השתלמות יש 

לקחת בחשבון מספר מדדים. שני המדדים הבולטים שיש כמובן להתייחס אליהם הם מדד רמת הסיכון וממד התשואה של קרן ההשתלמות. ברוב המקרים הציפייה היא שמדדים אלו יהיו ביחס הפוך, מההיגיון בו ככל שקרן השתלמות לוקחת סיכונים רבים יותר כך סיכוייה להשיג תשואה גדולה יותר ולהפך. מדדים נוספים שיש לתת עליהם את הדעת הם אודות חוסן הגוף המנהל את קרן ההשתלמות, רמת השירות, דמי הניהול הנלקחים בעבור השירות ועוד.

כפי שנאמר קודם, השוואות של קרנות השתלמות הנעשות מסתמכות על מדדים שיש לבחון ועליהם נצביע במאמר זה.

תשואה

הכסף המגיע לקרנות השתלמות מושקע במספר אפיקים כמו למשל מניות, אגרות חוב, נכסים ועוד. כשמניות ונכסים שקנתה קרן ההשתלמות עולים בערכם תשואת הקרן עולה באופן טבעי ורווח המשקיעים בקרן עולה גם כן. אי לכך, לאלו המבצעים השוואת קרנות השתלמות כדאי ויש לבחון את התשואות השנים האחרונות של הקרן ולא רק את מה שהקרן בוחרת לחשוף לכם לתקופה קצרה של חצי שנה. ברוב המקרים, מומלץ לבצע סקירה של תשואת קרן ההשתלמות לאורך 3 השנים האחרונות.

סיכון

את הסיכון בעת השוואת קרנות השתלמות ניתן למדוד באמצעות סטיית תקן. זו מודדת את החריגה הממוצעת מהתשואה הממוצעת של קרן ההשתלמות במשך תקופה מסוימת. בהשוואת קרנות השתלמות נלמד שככל שסטיית התקן של קרן כזו או אחרת גבוהה יותר, כך ניתן להבין שהסיכון באותו קרן גבוה גם הוא. במקרים בהם נרצה לפדות את הכסף, שהיה באפיק של השקעות, לפני תום 6 השנים מומלץ להימנע בהשקעה בקרן השתלמות עם סיכון הנחשב לגבוה.

מדד שארפ

מהווה מדד בו משקללים יחד את התשואה והסיכון ההפוכים האחד לשני. במדד זה נרצה ונשאף לכך שיהיה גבוה יותר, מה שמלמד על ביצועי הקרן כטובים יותר.

היקף נכסים מנוהל

הבט זה בא ללמד אותו במסגרת השוואת קרנות השתלמות אודות החוסן הפיננסי של מנהלי קרן ההשתלמות. במקרים בהם ההיקף גדול ורחב יותר, כך מדובר בגוף חזק יותר. יש הטוענים שדווקא גופים הנחשבים לגדולים בתחום לא בהכרח כדאי יותר להשקיע בהם.

דמי ניהול

הרף המקסימלי לגביית דמי ניהול בקרן השתלמות היא 2% ולא יותר. קרנות השתלמות לא מעטות אף לוקחות דמי ניהול של 0.5%-1.5%. מכאן, יש ומומלץ להתמקח אודות דמי הניהול ולנסות להוריד אותן מתחת ל-2%.

שירות

יש לתת למדד זה גם ערך. מדובר בשירות הכולל בתוכו אודות היקף המידע שתקבלו, כמו כן שאר מאפייני שירות הקיימים ומוכרים לנו מכל עסק המכבד עצמו. על אף הקשר המועט של המשקיעים עם מנהלי הקרן, יש לתהות לגביהם ולדאוג לפגוש אותם בעת ההפקדה ובסוף בעת המשיכה.