השקעה בטוחה

השקעה בטוחה – סיכון נמוך ושקט נפשי


השקעה בטוחה היא השאיפה של כל משקיע באשר הוא. הנקודה החשובה ביותר שיש להבין היא כי השקעות כרוכות תמיד בסיכונים. במרבית המקרים אין דרך להגדיל את הסיכוי להרוויח מבלי להגדיל יחד עם זאת את הסיכוי להיפגע כלכלית.

פרופיל המשקיעים נע בדרך כלל בין שתי הקצוות: מצד אחד ישנם הזהירים, המעדיפים רווחים נמוכים ובלבד שלא ליטול סיכון שעלול לפגוע בסכום המושקע ומכל מקום לא לגרום להפסד כספי. מצד שני יש המעדיפים מידה רבה יותר של סיכון תוך הבנה כי יחד איתו גם מתגבר הסיכוי לגריפת רווחים נאים. אחרים מחלקים את תיק ההשקעות שלהם למספר השקעות, היוצרים יחד סוג של  השקעה בטוחה. זו כוללת מידה משתנה של סיכון. הדבר הנכון ביותר לעשות, אם יש למאן דהו סכום כסף גבוה פנוי, הוא לפנות לגורם מקצועי שלפחות ייעץ, גם אם לא ינהל בפועל את הכספים.

סיכון נמוך והשקעות מוצלחות

אף שהמשוואה הגורסת כי השקעה בטוחה פירושה בדרך כלל רווח נמוך נכונה בדרך כלל, הרי שיש יוצאים מכלל זה. אחד היוצאים מהכלל הוא השלמת הון לעסקים וליזמות שונות. בעלי עסקים או יזמים נתקלים חדשות לבקרים בדרישה של גופים פיננסיים שונים להימצאותו של הון מעשי, לפני מתן המימון לפרויקט על יד אותו בנק. במילים אחרות – הבנק מעוניין שגם המשקיע ייטול על עצמו סיכונים, ולא רק הבנק. כיון שלא תמיד יש למשקיע סכומים כאמור, עלול הפרויקט שלא לצאת אל הפועל. השלמת הון לעסקים מאפשרת ליזם או לעסק להיחלץ מהמצב על ידי גיוס הון עצמי.

העסק נוטל מהמלווה את סכום הכסף הדרוש, תוך שההלוואה נרשמת כמשכנתא ראשונה או שנייה לטובת הלווה. מצד שני, הריביות על הלוואות לצורך השלמת הון לעסקים הן גבוהות, מה שמאפשר למלווה ליהנות מאחוזי רווח גבוהים. אין ספק שזהו השילוב הטוב ביותר בין השקעה עם בטחונות לבין השקעה רווחית.

חברת קרן ONE מבצעת את ה"שידוך" בין עסקים ויזמים לבין המשקיעים. הראשונים, הזקוקים להשלמת הון לצורך הפרויקט שלהם, מציגים את התכניות העסקיות שלהם ואת האופק שלהם לעתיד. הדברים נבחנים על ידי אנשי המקצוע של החברה. לאחר מכן מוצאים אנשי המקצוע את בעלי ההון המעוניינים לבצע השקעה עם בטחונות וגם רווחית. אין מדובר בבעלי הון דווקא, אלא בכל מי שיש בידיו סכומי כסף פנויים, שהוא יכול להפנות אותם להשקעה.

השלמת הון לעסקים מאפשרת קשר ישיר וברור בין המשקיע לחברה שבה הוא מושקע, תוך שכספו מוגן באמצעות משכנתא בריביות גבוהות.