השקעות קטנות

יצירת רווחים באמצעות סכומים קטנים 

השקעות קטנות הן הקצאת סכומים קטנים לצורך השקעה. בשנים האחרונות ניכרת מגמה של הצטרפות משקיעים קטנים למעגל ההשקעות. אין מדובר בהשקעה באמצעות יועץ השקעות בבנק וגם לא השקעה בפיקדונות או בתכניות חיסכון. מדובר בהשקעה בניירות ערך, קרנות נאמנות ומכשירים פיננסיים אחרים. המשקיע עצמו מנהל את ההשקעה, ובמקרים רבים מסוגל לגרוף רווחים נאים יחסית לסכום המושקע.

בעבר הלא רחוק נהגו גופים או חברות להציב תנאי מינימום, כולל סכום מינימאלי להשקעה. כיון שכך, כל מי שלא היה בידו ההון הנדרש היה מנוע מלהצטרף לחוג המשקיעים. אבל בעשור שעבר הבינו גופים שונים, כולל הבנקים, כי ישנם בישראל רבבות אנשים המעוניינים להשקיע השקעות קטנות, כיון שאין עומדים לרשותם סכומים גדולים. הוזלת העמלות הכרוכות בהשקעה יחד עם שיפורים טכנולוגיים, מאפשרים כיום לכל המעוניין בכך לסחור במניות בבורסה, הן בישראל והן בחו"ל.

הורדת עמלות: העמלות שנטלו לעצמם הבנקים או מנהלי תיקי השקעות היו גבוהות הרבה מעבר למוכר כיום. חברות שהורידו את העמלות גרמו ללקוחות ולמשקיעים קטנים לעבור אליהן. הכמות חיפתה על האיכות, והחברות הללו גורפות כיום רווחים נאים.

התקדמות טכנולוגית: השיפור במהירות הרשת מאפשר למערכת המסחר האלקטרוני להתמודד עם משתמשים רבים, מה שמאפשר גם למשתמשים פרטיים, ולא רק לבנקים, להתחבר אליה. שיפור בתחום אבטחת המידע מאפשר לכל המעוניין בכך לסחור ולהשקיע מהבית, תוך שהסיכון לפריצת המערכת קטן מאד.

סוגים נוספים של השקעות אפשריות

מעבר להשקעה בניירות ערך יכול מי שמעוניין לבצע השקעות קטנות למצוא אפיקי השקעה רווחיים נוספים. אחד מאפיקי ההשקעה המעניינים מוצע על ידי חברת קרן ONE. המדובר בהשלמת הון לעסקים – הלוואה שמאפשרת לעסק או ליזם למנף את עצמם ולהשיג את ההון הנדרש להרצת היזמה שלהם.

מאחר ובנקים וגופים פיננסיים שונים לעולם לא יעמידו לרשות היזם את מלוא סכום ההשקעה, מתקשים יזמים רבים להוציא את היזמה מהכוח את הפועל. השקעות קטנות בהשלמת הון לעסקים מאפשרות לחברה או ליזם להציג הון עצמי שיספיק לקבלת ההלוואה הנדרשת.

השלמת הון לעסקים הינה הלוואה לכל דבר. זאת ועוד – ההלוואה הזאת מגובה במשכנתא ראשונה או שנייה לטובת המלווה. כך, אם יתעורר הצורך, יוכל המלווה לקבל את מלוא ההשקעה שלו בחזרה. בנוסף לכל נהנה המלווה מריבית גבוהה על ההלוואה שלו, גבוהה הרבה יותר מכל ריבית שתוצע לו על ידי הבנק. השקעות קטנות בהשלמת הון ליזמים הן שילוב מוצלח בין רווחיות גבוהה לסיכון נמוך.