חיסכון פנסיוני

אחת מההשקעות המוצעות והמוכרות בישראל הוא החיסכון הפנסיוני. גם בתחום הפנסיוני חשוב להכיר אלמנטים רבים ולהתייעץ עם טובי בתי ההשקעות בתחום. אלו יעניקו לכם טיפים חשובים המתאימים לכם בעבור יציאה לפנסיה בגיל מאוחר יותר. במסגרת בתי ההשקעות ניתן שירות של חיסכון פנסיוני וזה מותאם בצורה היעילה ביותר לכל לקוח.


למדינות יש רצון שאזרחיה ירכשו חיסכון פנסיוני זאת בכדי שבעתיד ושבעת הצורך תהיה להם הכנסה סבירה בעבור קיום בכבוד. אי לכך, מעודדת המדינה את אזרחיה ברכישת חיסכון פנסיוני וזאת על ידי הטבות מס. אלו אמורות לשפר את רווחיות החיסכון הפנסיוני למול חסכונות אחרים המוצעים כיום בשוק ההשקעות. גם בישראל עוסקת הממשלה בעידוד האזרחים בפתיחה של חיסכון פנסיוני זאת על ידי רפורמות ושינויי חקיקה כדאיים.

את החיסכון הפנסיוני מפעילים במספר מצבים: לאחר גיל פרישה מעבודה (גיל מבוגר המוגדר בכל מדינה כגיל סף אחר), מצב רפואי המונע מאדם לעבוד באופן זמני או תמידי, פטירה של בעל החיסכון הפנסיוני אשר עובר אל נתמכיו (לרוב בני משפחתו).

יש והחיסכון הפנסיוני מוצע כתוכנית בה מופרשת מידי חודש הקצאה כספית או הסתמכות על חיסכון של סכום מסוים. כמו כן ניתן לשלב בין שני הקצאות אלו. מקרים נוספים כוללים חיסכון פנסיוני שיכול להיות מוגדר עבור אותם מקרים שתיארנו קודם – חיסכון פנסיוני המהווה ביטוח למקרה פטירה, אובדן כושר עבודה ועוד.

אחד מההבדלים הבולטים בחיסכון פנסיוני הוא צבירת החיסכון על ידי מוצרים פיננסיים המאושרים על ידי המפקח על הביטוח באגף שוק ההון במשרד האוצר. אלו שונים בתכלית מכל חיסכון פיננסי אחר שאינו פנסיוני דוגמת: פיקדונות, אגרות חוב, מניות ועוד.

יתרון בולט נוסף בהשקעה עבור חיסכון פנסיוני הם הטבות המס השונות הפועלות במספר ערוצים. במסגרת חיסכון פנסיוני קיימים הטבות הקשורות לכספים המופקדים בתוכנית בעת הזיכוי, ניכוי או אי חיוב במס. גם בעבור כספים הנמשכים מתוכנית החיסכון הפנסיוני קיימים הקלות מס ואף פטור ממס במקרים בהם הדבר מצדיק משיכה בשל סיבה מסוימת או באם נקבע מועד משיכה מראש.

במסגרת החיסכון הפיננסי קיימים ארבעה סוגים של מצורים פיננסיים והם שונים האחד מהשני: קרן פנסיה (זו כוללת באופן מובנה חיסכון לפנסיה, ביטוח אובדן כושר עבודה וביטוח למקרה פטירה), פוליסת ביטוח דוגמת ביטוח מנהלים (כוללת חיסכון לפנסיה, ביטוח אובדן כושר עבודה וביטוח למקרה פטירה וזאת בשילובם על ידי בחירת הלקוח), קופות גמל (הם חיסכון לטווח ארוך לפנסיה מגיל הפרישה) וקרנות השתלמות (הן חסכונות אותן ניתן למשוך בצורה חד פעמית).