מנהל השקעות

מנהל השקעות – מחליט ומבצע בהתאם להנחית הלקוח


מנהל השקעות הוא אחד מבעלי התפקידים החשובים בכל חברת השקעות או מוסד פיננסי. למעשה, הוא המוציא והמביא בכל העניינים הנוגעים לתיק ההשקעות של הלקוח, והמוציא לפועל של מדיניות ההשקעה שנקבעה על ידי הלקוח בסיוע והדרכה של יועץ ההשקעות.

משבחר לקוח כל שהוא להשקיע סכום כסף העומד לרשותו באמצעות חברת השקעות, הוא ייפגש תחילה עם יועץ ההשקעות. היועץ יגבש יחד איתו את מדיניות ההשקעה. המדיניות תיקבע על פי כמה אמות מידה. בראש וראשונה תתברר מידת הסיכון שהלקוח מוכן ליטול על עצמו, החל מלקוחות סולידיים ועד ללקוחות המוכנים ליטול על עצמם סיכונים משמעותיים. אמת מידה נוספת לקביעת מדיניות ההשקעה היא סוג המניות שהלקוח ישקיע בהן והתחום שאליו הן מיוחסות: מניות נדל"ן, נפט, תעשייה, היי-טק ועוד. ניתן למצוא קשר בין תחום ההשקעה הנבחר לבין מידת הסיכון שהלקוח נוטל על עצמו. מנהל השקעות נכנס לעובי הקורה רק לאחר מכן.

מנהל השקעות מקבל את ההחלטות בכל הנוגע לפן המעשי של ההשקעה: מתי קונים, מה קונים ומתי ומה מוכרים. העיתוי וניירות הערך הנרכשים תלויים בהחלטה של מנהל ההשקעות. ואולם ההחלטה חייבת להתאים למדיניות שנקבעה בתחילת הדרך. לקוח שרוצה לערוך שינויים במדיניות ההשקעה שלו חייב להודיע על כך לבית ההשקעות.

הפחתת מידת הסיכון בהשקעות והבטחת הקרן

המטרה של כל בית השקעות הינה לייצר רווחים עבור המשקיעים. ואולם חשוב לדעת כי שום בית השקעות איננו מבטיח ללקוחות שלא יספגו הפסדים. ניתן להוריד את הסיכון למינימום אבל הוא עדיים גבוה. מנהל השקעות איכותי, עם זאת, ימקסם רווחים כשהדבר אפשרי ויצמצם הפסדים שכשיידרש לכך.

עם זאת, כדאי לכל משקיע פוטנציאלי לבחון גם סוגים אחרים של השקעה. אחד הסוגים שיש לתת עליהם את הדעת הוא השלמת הון לעסקים, סוג השקעה שאותה מציעה חברת קרן ONE. השלמת הון לעסקים הינה בעצם הלוואה הניתנת לעסק, על מנת שיוכל להציג הון עצמי בסכום מסוים או באחוז מסוים מהשקעה עתידית שאותה הוא מבקש לבצע. הון עצמי כאמור עשוי לאפשר לעסק לבקש מימון להרחבת העסק והגדלת הרווחים העתידיים. מנהל השקעות בחברת השקעות איננו יכול להשקיע בכגון אלה, בעיקר אם החברה המדוברת איננה רשומה בבורסה.

ההשקעה הזאת, חשוב לדעת, מגובה במשכנתא הנרשמת לזכותו של המלווה. כך, אם הדברים לא יסתדרו, הוא הופך למעשה לנושה מועדף. גם הריביות על ההלוואות הללו גבוהות ועשויות לנוע בין 7% לבין 10%. יש כאן, בלא ספק, צירוף מוצלח של השקעה יחסית סולידית עם רמה גבוהה של רווחיות.