קרן נאמנות מומלצת

קרן נאמנות מומלצת

חזרה למאמרים

אחת הדרכים הנפוצות כיום להשקעות היא בעזרת קרן נאמנות. קרן נאמנות מומלצת

–          התאמה לצרכים: בתי השקעות רבים מציעים ללקוחותיהם מגוון רחב של קרנות נאמנות. מתוך קרן נאמנות מומלצת כזו או אחרת, נוצר קושי אמיתי לכוון עצמנו לזו הנכונה. את ההתאמה לצרכים יש לעשות בכך שאנו, המשקיעים, צריכים להגדיר לעצמנו מראש אודות כמות הכסף שנרצה להשקיע, כיצד נחלק את הסכום המושקע בין כל אפיקי ההשקעה ומהו משך זמן ההשקעה אותו אנו רוצים.

–          חלוקת הכספים: במקרים בהם בחרנו במספר קרנות נאמנות יש לראות איך נחלק את הכספים ביניהם. את חלוקת הכספים כדאי לעשות בהסתמך על תשואות קרן הנאמנות המומלצת, איכות ניהולו ואופי אסטרטגיות ההשקעה בו.

–          תשואה: למול קרן נאמנות מומלצת נרצה לבדוק את ביצועיה על ידי התשואה שהיא מפיקה. ההשוואה אודות יכולת התשואה של קרן נאמנות מומלצת תהיה למול קרן נאמנות אחרת, העוסקת בהשקעות באותה תחום של קרן הנאמנות שהומלצה לנו, וזאת בבדיקת התשואה לאורך שנים אחורה ולא להסתפק בתקופה קצרה של מספר חודשים או מתחילתה של שנה.

–          איכות הניהול: בעבור קרן נאמנות מומלצת נרצה לדעת אודות זהות הגוף שמנהל את קרן הנאמנות. השאיפה היא לבחור בחברת השקעות מנוסה אשר הוכיחה עצמה לא פעם גם בתקופות קשות. בחירה באיכות ניהול גבוהה מבטיחה למשקעים, בקרן נאמנות מומלצת, שקט תעשייתי ונפשי. הידיעה שהכסף שהושקע נמצא בידיים אחראיות ורציניות בעלות ניסיון רב, הן חשובות אין ספור למול המטרה בהשגת תשואות רחבות וגדולות לאורך זמן.

–          מדיניות השקעה: כל קרן נאמנות מומלצת מפרסמת במסגרתה את מדיניות ואופי השקעותיה. לאלו התרים אחר השקעה בקרן נאמנות לבדוק באם מדיניות ההשקעה ואופייה עולה בקנה אחת עם שאיפותיהם.

–          דירוג קרנות נאמנות: יכולת ההשוואה בין קרן נאמנות אחת לאחרת היא באמצעות דירוגן על ידי גופיים חיצוניים אובייקטיביים. אלו מעניקים תמונה רחבה של הקרנות המעניינות אותנו וכר השוואה נוח ולא מוטה.