קרן פנסיה

קרן פנסיה היא אחת מתוכניות פיננסיות רבות שיש כיום בשוק החסכונות וההשקעות. בעבור שכירים רבים קרן זו מהווה מקור לחיסכון עתידי לאחר פרישה מעבודה.


קרן פנסיה מהווה תוכנית ביטוח והיא בעצם סוג של קופת גמל. זו מבטיחה לעובדים וגם לעצמאיים תשלום חודשי לאחר שהגיעו לגיל פרישה. מעבר לכך, קיימת קרן פנסיה במקרים של נכות ופנסיה חודשית לשארים במקרה של מוות. את ההפרשות לקרן הפנסיה מבצעים העובדים ומעסיקיהם באופן חודשי לאורך השנים בהם עבדו.

קרן הפנסיה מהווה בעצם אפיק שניתן להגדירו כאפיק השקעות ובאה היא לכסות בעבור שלושה מצבים עיקריים:

זקנה

הזכאות לפנסיה זו באה בעקבות גיל הפרישה של העובד. כיום, גיל הפרישה בישראל עבור גברים הוא 67 ועבור נשים 62. מעבר לגילאים אלו, שהוגדרו בפעם האחרונה בשנת 2004, בחוק יש לא מעט מסגרות המגדירות בעצמן את גיל הפרישה לגיל פרישה מוקדם יותר תחת הגדרות ואמתלות כאלו ואחרות. פרישה בגיל מוקדם יותר מוגדרת כפנסיה מוקדמת ולרוב היא נעשית בתמורה להפחתה בשיעור הפנסיה.

מוות

במקרים מצערים בהם נפטר בעל קרן פנסיה, בין אם טרם הגיע לגיל פרישה ובין אם הוא אחריו, משולמת היא לשארים שלו. לבעלי קרן פנסיה הזכות להכריע ולקבוע מבעוד מועד מי הם אלו שיופרשו להם כספים מהפנסיה שלו בלכתו. המסגרת המקובלת מדברת על כך שבמקרה של מוות מופרשת קרן הפנסיה לבני זוג הנפטר, ילדיו (עד גיל מסוים או לכל חייהם) וכן שארים נוספים במסגרת תקנון תוכנית הפנסיה.

נכות

קרן פנסיה זו מוגדרת תחת הביטוי אובדן כושר עבודה. במקרים בהם בעל הפנסיה נפגע בעבודתו בצורה כזו המונעת ממנו להמשיך לעבוד או בשל מחלה שלקה בה, תאונה וכיוב'. הגדרות הנכות עשויות להיות מוגדרת אחרת מתוכנית לתוכנית וזאת בהתאם גם לשאלה האם הנכות היא כזו שאכן מונעת מהמבוטח לעסוק במקצועו. במידה והוכח שנכותו של מחזיק קרן הפנסיה מונעת את המשך עבודתו רשאי הוא בקצבה חודשית.

בעת גיבוש התנאים לקרנות פנסיה חשוב ביותר להיוועץ עם אנשי מקצוע מתאימים. אלו יקפידו עבורכם בהגדרות החשובות מתי מגיעה קרן פנסיה במקרים מעבר לפרישה. הגדרות ברורות שנעשות לטובתכם הם לרוב ההבדל המהותי במקרים בהם תזדקקו לקרן פנסיה חודשית ובכך תמנעו מראש מסחבת והגבלות שיפגעו בכם.