תשואה

השקעה בהשלמות הון לחברות ועסקים עם בטוחות נדל"ן למשקיע

קרן One מציעה מגוון מסלולי השקעה באפיקי השלמות הון לחברות ועסקים: מסלול 'קרן + 7' ומסלול 'קרן + 12'. שני המסלולים מעניקים למשקיע תשואה שנתית  – 7% ו-12% בהתאמה – שהיא גבוהה בהרבה ממרבית אפיקי ההשקעה הסולידיים. בנוסף המשקיע מקבל אחיזה בנכס נדל"ן בשווי השקעתו וכן המחאות למפרע על חשבון התשואה השנתית ולצידן עוד בטוחה: ערבות אישית של בעלי קרן One.

  • הגנה לקרן: בטוחת נדל"ן עם רישום בטאבו
  • הגנה לתשואה: המחאות חודשיות לשנה מראש

השלמות הון הן מקור מימון חוץ בנקאי המיועד לחברות, עסקים ויזמים הזקוקים להשלמת המימון הבנקאי שקיבלו לצורך ביצוע הפרויקט. יחד עם המימון הבנקאי, מימון פרטי ועסקי – השלמות הון משלימות כפשוטו את תמהיל המימון.
העובדה כי השלמות הון מבוצעות לאחר השגת מימון בנקאי הן חלק ממרכיב הביטחון למשקיע.

פרויקט חייב לעמוד במספר קריטריונים על מנת לקבל מימון השלמת הון: פוטנציאל עסקי, יכולת ביצוע ויישום, מקורות מימון עיקריים. בנוסף, על מנת לקבל השלמת הון מקרן One על הפרויקט לספק נכס נדל"ן אחר, (שאינו חלק מאותו פרויקט) כבטוחה למשקיעים בהשלמת ההון. בעלי הפרויקט – חברה, עסק או יזם – למעשה ממשכנים את הנכס הנוסף כבטוחה למימון. כל משקיע נרשם באופן אישי בטאבו כנושה בנכס.

בכל פרויקט ניתן למשכן עד שני נכסים לצורכי בטוחות למשקיעים. המשקיעים שמצטרפים להשקעה עם הגנת המשכנתא על הנכס הראשון נהנים מתשואה של 7%. משקיעים שמצטרפים כבעלי זכות מדרגה שנייה נהנים מתשואה של 12%.

מערך ההגנות למשקיע באפיקי השלמות הון

  • חוזה השקעה עם קרן One
  • ליווי משפטי
  • קבלת העתקי מסמכי משכנתא על נכס הבטוחה
  • רישום בטאבו של המשקיע כבעל זכות בנכס הבטוחה
  • המחאות חודשיות על התשואה במועד ההשקעה
  • המחאה נוספת לסוף התקופה בגין סכום הקרן, חתומה בערבות אישית של בעלי קרן One

מה החלופות שלי להשקעה ומה היתרון של קרן One?
ניתן להשקיע בפרויקטים כמשקיע פרטי. בתחומי נדל"ן קיימות קרנות נאמנות וקרנות אחרות המתמחות בניירות ערך של חברות נדל"ן. כמו כן קיימת האפשרות להצטרף לקבוצת רכישה. במידה ופרויקט מיועד להנפקה ניתן להשקיע באמצעות הבורסה. השקעות אלו אינן מבטיחות תשואה, טומנות בחובן סיכון גבוה ואינן יכולות לספק בטוחות כלשהן לקרן ו/או לריבית.
בקרן One המשקיעים במסלולי השלמות הון נהנים מהגנה על הקרן באמצעות נכס נדל"ן ומהגנה על התשואה באמצעות קבלת 12 המחאות חודשיות לשנה מראש המלוות בערבות אישית של בעלי קרן One.