תשואות קרן השתלמות

תשואות קרן השתלמות הן בסופו של דבר סופו תהליך המתאר את השורה התחתונה עבור משקיעים רבים. ברצונם להגיע 

בסופו של יום למצב בו השקעתם הניבה תשואה גדולה ורחבה. תשואת קרן השתלמות, כמו גם תשואות באפיקי השקעה רחבים אחרים, הינה מטרה ברורה המאפיינת כמובן את יכולתה להעניק שירות מקצועי וכדאי לכל לקוח הפוקד את דלתות החברה.

בעבור הגעה לסיטואציה בה נזכה לתשואות קרן השתלמות צריך לקרות תהליך בו המניות, אגרות החוב ונכסים אשר בהם השקענו כסף עלו בערכם. העלייה של אפיקים אלו בערכם גורמת באופן ישיר לעלייה בערך הקרן ובתשואה שלה ובכך המשקיעים נהנים מרווחים.

היכולת בניבוי של תשואות קרן השתלמות בעתיד אינן כה פשוטות. המלצות של אנשי מקצוע בתחום מצביעות על כך שבחינת אחורה של תשואות קרן השתלמות מסוימת, גם אם מדובר בשנים, אין היא להבטיח רווחיות בשנים הבאות. יש ומה שהבטיח תשואה במשך זמן רב לקרן השתלמות מסוימת אפשר וכבר לא קיים ועומדת היא בפני תשואות נמוכות הרבה יותר אם בכלל. היכולת של תשואות להניב רווחים תלויות במאפיינים כלכליים רבים, שהם עצמם תלויים בפרמטרים כמו שלטון, מדיניות ועוד.

פעמים רבות, בין אם ברמה הפסיכולוגית ובין אם במכוון, נרצה אנו או אלו המציעים לנו השקעה בקרן השתלמות להביט על חצי הכוס המלאה. ההתייחסות החלקית הזו, בה נתייחס לקרן השתלמות שבה אנו מעוניינים ונדגיש בפנינו רק אודות תשואות חיוביות שלה ונתעלם מסימנים מובהקים ומדאיגים אחרים, עלולה להיות לנו לרועץ. פעמים רבות נתרשם לטובה מפרק זמן קצר של תשואות אודות קרן השתלמות מסוימת מבלי לקחת בחשבון שיהיו בה גם תקופות שאין היא הניבה תשואות. במבט לאחור ניתן כמובן להבין את הסיבות לכך ובכך תהיה לנו האפשרות להימנע מהשקעה, באם קיים סיכוי ששוב קרן השתלמות זו תביא להפסדים.

במבט על תשואות קרנות השתלמות המובילות ב-2012 ניתן היה להצביע על מגמות חיוביות של צמיחה חודשית עקבית שכמובן הסתכמה בסופו של תהליך בתשואה שנתית גבוהה, כשקרן ההשתלמות המשתלמת ביותר הייתה באותה שנה – "תמיר פישמן השתלמות מניות בחו"ל". זו הניבה ב-2012 תשואה שנתית של 28.67%. אחריה הובילו מספר נוסף של קרנות השתלמות עם תשואות של 17%-23%.